Opprettelsesskjema

Dette opprettelsesskjemaet inneholder viktig informasjon om ditt arrangement. Vi ber deg derfor vennligst fylle ut dokumentet så detaljert som mulig.

NB! I dette tilfelle hvor arrangement er opprettet av Eventim på vegne av arrangøren/avtalehaveren, er arrangøren ansvarlig for å godkjenne og verifisere at alle opplysninger og eventdatoer er korrekte. Arrangøren er derfor alene ansvarlig for eventuelle feil relatert til arrangementsopprettelsene, og dermed også de omkostninger som måtte være forbundet med dette.

Dette opprettelsesskjemaet inneholder viktig informasjon om ditt event. Vi ber deg derfor vennligst fylle ut dokumentet så detaljert som mulig. 

NB! I tilfellet, hvor events er opprettet av Eventim, på vegne av arrangøren/avtalehaveren, er arrangøren ansvarlig for å godkjenne og verifisere at alle opplysninger og eventdatoer er korrekte. Arrangøren er derfor alene ansvarlig for eventuelle feil relatert til eventopprettelsene, og dermed også de omkostninger som måtte være forbundet med dette.