Opprettelsesskjema

Dette opprettelsesskjemaet inneholder viktig informasjon om ditt arrangement. Vi ber deg derfor vennligst fylle ut dokumentet så detaljert som mulig.

NB! I dette tilfelle hvor arrangement er opprettet av Eventim på vegne av arrangøren/avtalehaveren, er arrangøren ansvarlig for å godkjenne og verifisere at alle opplysninger og eventdatoer er korrekte. Arrangøren er derfor alene ansvarlig for eventuelle feil relatert til arrangementsopprettelsene, og dermed også de omkostninger som måtte være forbundet med dette.

Informasjon om arrangøren
Informasjon om arrangement
Informasjon om venue/spillested
*NB: Såfremt venue er nummerert og ikke finnes i systemet skal det påregnes 3-5 arbeidsdager til å bygge venuet i billettsystemet. Kontakt Clientservice for ytterligere informasjon.
Billettinformasjon (max 3 linjer med 40 tegn):
Supplerende billettinformasjon (max 4 linjer med 30 tegn):

Priser og billettyper til forestillingen:
Vær vennlig og fyll ut navn på billettyper og priser pr. prissone. Billettgebyrer pålagt av Eventim som kunden skal betale, legges til de prisene du gir oss. Billettprisene inkluderer nåværende momssats og printes på billetten.OBS: Hvis du har flere billettyper kan de legges til på tabellen nedenfor.
Rullestol og ledsagerbilletter (fyll ut hvis relevant)
Bilder til hjemmeside og linker
Vennligst legg ved bilder i følgende størrelser.
• Lite arrangementsbilde (222x222 pixels)
• Stort arrangementsbilde (984x333 pixels)
• Poster bilde arrangement (142x180 pixels)
• Forsidebilde arrangement (351x214 pixels)
• Facebook bilde (1200x630 pixels) / Instagram bilde (1080x1080 pixels)
Eventim har rettighetene til å bruke bildene i sine salgskanaler. Hvis du ikke leverer et bilde til ditt arrangement, bruker vi et standardbilde baseret på ditt arrangements kategori.
Nyhetsbrev - Ønsker du å samle inn tillatelser til ditt eget nyhetsbrev?

Dette opprettelsesskjemaet inneholder viktig informasjon om ditt event. Vi ber deg derfor vennligst fylle ut dokumentet så detaljert som mulig. 


NB! I tilfellet, hvor events er opprettet av Eventim, på vegne av arrangøren/avtalehaveren, er arrangøren ansvarlig for å godkjenne og verifisere at alle opplysninger og eventdatoer er korrekte. Arrangøren er derfor alene ansvarlig for eventuelle feil relatert til eventopprettelsene, og dermed også de omkostninger som måtte være forbundet med dette.