Eventims bruker- og sikkerhetsvilkår

1. Innledning

1.1 Du mottar denne personvernerklæringen fordi Eventim Norge AS innhenter informasjon om deg.

2. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

2.1 Eventim Norge AS, Akersgaten 7, 0158 Oslo – CVR-nr 995498057 er behandlingsansvarlig. Dette betyr at vi er ansvarlige for dine personopplysninger.

3. Hensikten med å hente personopplysninger og juridisk grunnlag

3.1 Vi forsikrer at personopplysninger om deg kun innhentes og behandles i samsvar med følgende hensikt:

a) for å lettere kunne levere produkter og/eller tjenester du har bestilt; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å sende informasjon om aktiviteter, kjønn, interesser (kategori for aktiviteter), betalingsopplysninger 

b) for å kunne besvare henvendelser eller klager fra deg; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å sende informasjon om aktiviteter, kjønn, interesser (kategori for aktiviteter), betalingsopplysninger

c) for at du skal ha mulighet til å delta i konkurranser og promoteringer; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å sende informasjon om aktiviteter, kjønn, interesser, (kategori for aktiviteter)

d) for å kunne gi deg informasjon om andre produkter og tjenester vi tilbyr, tilsvarende de du allerede har bestilt eller spurt etter; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å sende informasjon om aktiviteter, kjønn, interesser (kategori for aktiviteter)

e) for å informere deg om endringer; i den hensikt henter vi inn navn, telefonnummer, e-post

f) for å hjelpe oss med å forbedre nettsidene, produktene og tjenestene våre; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å sende informasjon om aktiviteter, kjønn, interesser (kategori for aktiviteter), nettaktivitet

g) for å lage profiler for å kunne sende persontilpasset markedsføring. Vår interesse for å lage slike profiler, er for å få en forståelse av preferansene dine, for at Eventim Norge AS skal kunne persontilpasse annonser, og derved gi deg flere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken som er involvert i den automatiserte prosessen for å opprette en profil, er statistikk og analyser; i den hensikt henter vi inn navn, e-post, adresse, telefonnummer, fødselsdato, tillatelse til å sende nyhetsbrev, tillatelse til å informere om eventer, kjønn, interesser (kategori for aktiviteter), nettaktivitet. 

h) for å overføre personopplysninger til aktivitetsarrangøren – for å innfri kontrakt; i den hensikt henter vi inn navn, adresse, telefonnummer, e-post, ordredetaljer, klienttillatelser

3.2 Vårt juridiske grunnlag for behandling er:

a) Ditt samtykke; 

b) Behandling er nødvendig for å kunne levere i henhold til den kjøpsavtalen du er en del av;

c) Behandling er nødvendig for å opptre i samsvar med den juridiske plikt som er pålagt Eventim Norge AS;

d) Behandling er nødvendig på bakgrunn av legitim interesse for Eventim Norge AS eller en tredjepart, og disse interessene styrer den registrertes interesser. 

Hvis det juridiske grunnlaget er samtykke: Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

Hvis det juridiske grunnlaget for behandling er av legitim interesse for Eventim Norge AS eller tredjepart: Interesseavveiningen er for eksempel statistikk, behandlings-optimatisering etc.

3.3 Vi beholder opplysningene til det ikke lenger er relevant for Eventim Norge AS å beholde dem, så lenge det er i samsvar med norsk lov. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, som beskrevet over i seksjon 6, vil Eventim Norge AS beholde personopplysningene dine i en periode på to år, før sletting gjennomføres. Hvis samtykket ditt ikke har blitt brukt på over to år, vil Eventim Norge AS slette personopplysningene dine. Uansett, uavhengig av GDPR, vil all transaksjonsdata lagres i fem år, i følge den norske regnskapsloven. 

4. Dine rettigheter

4.1 Hvis du har spørsmål angående behandling av personopplysningene dine, kan du komme i kontakt med oss, ved å bruke kontaktinformasjonen beskrevet nedenfor i seksjon 6. 

4.2 Du kan til enhver tid be om tilgang til personopplysningene dine, og om at uriktige opplysninger rettes, slettes eller endres, ved å bruke kontaktinformasjonen beskrevet nedenfor i seksjon 6. Du kan også be om restriksjoner, dataportabilitet eller protestere på behandling av opplysningene dine, inkludert trekke tilbake samtykket ditt.

4.3 Hvis du har klager angående vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet. 

4.4 Du har, når som helst, rett til å protestere på behandling av opplysninger angående deg, brukt til direkte markedsføring.

5. Overføring av personopplysninger

5.1 Vi kan avsløre personopplysninger til affiliatprogram eller datterselskap, så vel som profesjonelle annonsører, i samsvar med gjeldende personvernregler.

5.2 Våre ansatte, agenter, bedriftspartnere, selgere og/eller leverandører kan få tilgang til personopplysningene dine i en begrenset ved behov-periode, for å kunne levere en tjeneste til oss, eller gjøre det mulig for dem å handle på vegne av oss, i samsvar med gjeldende personvernregler.

5.3 Vi forbeholder oss retten til å bruke eller avsløre informasjon som behøves for å tilfredsstille enhver lov, regulering eller juridisk forespørsel, eller for å samarbeide med enhver juridisk etterforskning.

5.4 Vi overfører personopplysningene dine til